ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Page 2 PDF  | Print |  E-mail
Article Index
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Page 2
All Pages
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για να συντάξουμε αυτόν το κείμενο και παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους που θα το διαβάσουν, να ενισχύσουν την προσπάθεια πληρέστερης ενημέρωσης με διορθώσεις, συμπληρώσεις κλπ. στον ΟΔΗΓΟ.
Καλή επιτυχία!
Πότε παίρνουμε σύνταξη;
Ένας υπάλληλος συνταξιοδοτείται, με τις ισχύουσες διατάξεις, με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους.
 1. Αυτοδίκαιη απόλυση
Όταν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας και έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του εκδίδεται Απόφαση αυτοδίκαιης απόλυσης από τη υπηρεσία
Ο υπάλληλός ειδοποιείται 3 μήνες πριν από την ημερομηνία της υποχρεωτικής αποχώρησης του.
Η Απόφαση αυτοδίκαιης απόλυσης δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.
 1. Παραίτηση
Όταν ο υπάλληλος με πρωτοβουλία του αποφασίζει να παραιτηθεί-συνταξιοδοτηθεί (αφού έχει εξετάσει το καθεστώς συνταξιοδότησης που τον καλύπτει) υποβάλει στην Υπηρεσία την πρώτη παραίτηση του τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αποχώρηση του. Έχει δικαίωμα σε ένα μήνα να ανακαλέσει την πρώτη παραίτηση του, εάν μετανιώσει.
Αφού παρέλθει χρονικό διάστημα από 15 ημέρες μέχρι ένα μήνα υποβάλει την δεύτερη παραίτηση του, η οποία είναι και οριστική, δεν ανακαλείται και από την ημερομηνία αυτή διακόπτεται η μισθοδοσία του από την υπηρεσία.
Μετά την δεύτερη αίτηση εκδίδεται από τον ΕΟΦ απόφαση «Περί αποδοχής της αίτησης παραίτησης του υπαλλήλου»
Η απόφαση παραίτησης δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Πριν πάρετε την απόφαση να παραιτηθείτε, θα πρέπει να ελέγξετε το συντάξιμο χρόνο σας για ελλιπή ένσημα (από απεργίες, άνευ αποδοχών κλπ), για τα οποία απαιτείται εξαγορά. Σημειώνεται ότι για τις ημέρες αναγνώρισης απεργιών επιβαρύνεται ο ΕΟΦ.
Η Υπηρεσία επίσης, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, αναγνωρίζει ως συντάξιμες τις ημέρες που μεσολαβούν μεταξύ του ΦΕΚ του διορισμού και της ημερομηνίας ανάληψης καθηκόντων (ορκωμοσία).

Ι. ΙΚΑ
Τι καταθέτουμε στο ΙΚΑ και που
A. Όποιος επιλέξει τις Κοινές Διατάξεις θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ του ΙΚΑ που εδρεύει στην οδό Νικηφόρου 14-16 (τηλ. 2105245400) ή στο ΙΚΑ που εκδίδει συντάξεις κοντά στον τόπο κατοικίας σας
B. Όποιος επιλέξει το Ειδικό Καθεστώς θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ του ΙΚΑ που εδρεύει στην οδό Χαλκοκονδύλη 17 (τηλ. 2106783627, 2106742848).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όλοι
 1. Συμπλήρωση έντυπης Αίτησης (στο website του ΙΚΑ και σε όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ, στο website του Συλλόγου μας www.eofse.gr )
 2. Αστυνομικής Ταυτότητας Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο)
 3. Εκκαθαριστικό Εφορίας (το τελευταίο επικυρωμένο)
 4. Ένσημα (όλα όσα έχετε, και τα πολλαπλής απασχόλησης αν υπάρχουν). Καλό θα είναι να κρατήσετε φωτοτυπία τους.
 5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από την Υπηρεσία (Δ/νση Διοικητικού ΕΟΦ)
Οι Παντρεμένοι (επιπλέον)
 1. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 2. Αν ο/η σύζυγος έχει συνταξιοδοτηθεί, θα πρέπει να προσκομισθεί α) απόφαση συνταξιοδότησής του(της) και β) απόκομμα επιταγής σύνταξης
Οι Γονείς (επιπλέον)
 1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή Αστυνομικής Ταυτότητας Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένα) για κάθε παιδί κάτω των 18 ετών ή μέχρι 24 ετών αν σπουδάζει)
 2. Πιστοποιητικό Σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν)
Οι Άνδρες (επιπλέον)
 1. Απόφαση Αναγνώρισης της Στρατιωτικής Θητείας (για όσους την έχουν αναγνωρίσει)
Όσοι επιθυμούμε Συνταξιοδότηση με Κοινές Διατάξεις (επιπλέον)
 1. Δήλωση Προτίμησης Συνταξιοδότησης με τον Ν. 1846/51 (κοινοί ασφαλισμένοι ΙΚΑ)
Σημείωση: Το ΙΚΑ επικυρώνει τα φωτοαντίγραφα αν επιδειχθούν τα Πρωτότυπα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Έντυπη Αίτηση Συνταξιοδότησης (τουλάχιστον) να κατατεθεί την επόμενη μέρα της συνταξιοδότησης γιατί η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την ημέρα υποβολής της αίτησης και όχι από την ημέρα Συνταξιοδότησης
Αν λείπει κάποιο δικαιολογητικό, μπορεί να κατατεθεί μέχρι 30 ημέρες μετά από την αίτηση.
Εάν έχετε χάσει ένσημα ή αυτά δεν έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία, το ΙΚΑ εκδίδει από λογαριασμό ασφαλισμένου οριστικοποιημένες εγγραφές της εν λόγω χρονικής περιόδου
Συμβουλές
Μπορείτε να στείλετε τα ένσημά σας για προσμέτρηση μερικούς μήνες προ της Συνταξιοδότησης, αλλά πρακτικά δεν κερδίζετε κάτι σημαντικό, γιατί με την υποβολή της Αίτησης, θα επαναληφθεί η καταμέτρηση από το ΙΚΑ.
Πότε αρχίζει να καταβάλλεται η Σύνταξη
Η Σύνταξη εκδίδεται περίπου μετά από 3 μήνες, οπότε φροντίστε να έχετε εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη διαβίωσή σας στο ενδιάμεσο διάστημα από τη διακοπή της μισθοδοσίας.

ΙI. ΤΣΑΥ (Υγειονομικοί)
Για τους υγειονομικούς με κύρια σύνταξη TΣΑΥ
Α. Αίτηση συνταξιοδότησης προς το ΤΣΑΥ, Τμήμα Συντάξεων με τα παρακάτω δικαιολογητικά
 1. Αίτηση για χορήγηση ασφάλεια γήρατος
 2. Αίτηση για εκκαθάριση ασφαλιστικού λογαριασμού
 3. Ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης προς το ΤΣΑΥ
 4. Δελτίο Αναγγελίας
Β. Αίτηση προς το κλάδο Προνοίας ΤΣΑΥ, για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος με συνημμένα
 1. Βιβλιάριο του κλάδου Προνοίας
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

ΙΙΙ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Α. ΤΕΑΔΥ Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπάλληλων
Η Απόφαση Συνταξιοδότησης του ΙΚΑ προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, που θα επιληφθεί της υπηρεσιακής αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών προς το ΤΕΑΔΥ (επικουρικό ταμείο υπαλλήλων πλην της κατηγορίας των Χημικών)
Στο Τμήμα Προσωπικού του ΕΟΦ καταθέτουμε:
 1. αίτηση
 2. φωτοτυπία ταυτότητας
 3. φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης
 4. υπεύθυνη δήλωση
 5. ειδικό έντυπο με διάφορα ατομικά στοιχεία
 6. Το Τμήμα Προσωπικού συμπληρώνει στοιχεία από τον ατομικό φάκελο
 7. Το Τμήμα Λογιστικών Διαδικασιών συμπληρώνει οικονομικά στοιχεία
Όλα αποστέλλονται στο ΤΕΑΔΥ από τον ΕΟΦ
Β. ΤΕΑΧ Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (www.teax.gr)
Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο ΤΕΑΧ (Λένορμαν 210, τηλ. 2105127131) από τον ενδιαφερόμενο:
 1. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο
 2. Βεβαίωση υπηρεσίας για τον ακριβή χρόνο απασχόληση σε κάθε εργοδότη (εκτός ΕΟΦ)
 3. Απόφαση συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα (ΙΚΑ)
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας
 5. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών
 6. Βεβαίωση για τις μεταβολές του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος της τελευταίας εικοσαετίας και των μεταβολών της ΑΤΑ από 1/4/92 έως 31/12/96
 7. Βεβαίωση της ένωσης Ελλήνων Χημικών ότι ο ασφαλισμένος είναι μέλος
Οι βεβαιώσεις 2, 5, 6 πρέπει να ετοιμάζονται έγκαιρα και λίγες μέρες πριν την οριστική αποχώρηση του υπαλλήλου, ώστε να μην καθυστερεί η επικουρική σύνταξη.
Πληροφορίες υπάρχουν στο website του ΤΕΑΧ www.teax.gr

IV. ΕΦΑΠΑΞ
Το Εφάπαξ για το διάστημα μέχρι 31-12-2005 χορηγείται από τον ΕΟΦ
Για το διάστημα από 1-1-2006 και μετά, χορηγείται από το Τ.Π.Δ.Υ., Διεύθυνση Προνοίας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Αγ. Κων/νου 26 τηλ: 2103228669, Αθήνα).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Εφάπαξ από ΕΟΦ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Τ.Π.Δ.Υ.:
 1. Αίτηση
 2. Απόφαση συνταξιοδότησης από ΙΚΑ η άλλο φορέα
 3. Πλήρες πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών
 4. Βεβαίωση αποδοχών της τελευταίας πενταετίας (βασικός-χρονοεπίδομα), επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ν. 103/75 και του Κλάδου Προνοίας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
 5. Βεβαίωση αποδοχών-κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας
 6. Βεβαίωση έναρξης κρατήσεων του Ν. 103/75
 7. Βεβαίωση της μισθολογικής κατηγορίας του υπαλλήλου καθώς και οι ακριβείς ημερομηνίες χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη της υπηρεσίας του
 8. Βεβαίωση ότι έχουν παρακρατηθεί και αποδοθεί οι εισφορές υπέρ του Κλάδου από 1-1-2006 και μετά
Όλα τα παραπάνω εκτός από το 2, το οποίο το χορηγεί το ΙΚΑ, μπορούν και πρέπει να ετοιμαστούν από την Υπηρεσία έγκαιρα, ώστε στους δύο μήνες που κάνει να βγει η απόφαση υπ΄ αριθμ. 2 από το ΙΚΑ, να είναι και αυτά έτοιμα από τον ΕΟΦ, για να τα καταθέσει ο υποψήφιος συνταξιούχος ταχέως και να πάρει το εφάπαξ του από 1-1-2006 και μετά.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα και για την καταβολή του εφάπαξ του Ν. 103/75 από τον ΕΟΦ, μετά από απόφαση του ΔΣ/ΕΟΦ και έγκριση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ειδικά για τους φαρμακοποιούς απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από το ΤΣΑΥ για το ποσό που θα τους χορηγηθεί ως εφάπαξ προκειμένου να τους αφαιρεθεί από το εφάπαξ του ΕΟΦ.

Χρονικές Προθεσμίες ενεργειών υποψήφιου Συνταξιούχου
6 μήνες πριν
Μέτρα τα ένσημά σου, φρόντισε για κάλυψη των κενών, κάνε όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς για την ενδεδειγμένη ημερομηνία αποχώρησης.
Προγραμμάτισε τις κανονικές ημέρες άδειας που σου έχουν απομείνει, προκειμένου να κάνεις σωστή και ωφέλιμη χρήση, κυρίως στην προετοιμασία των ενεργειών για τη συνταξιοδότηση.
3 μήνες πριν
Συλλογή όλων των Πιστοποιητικών που θα χρειαστούν και μπορούν να εκδοθούν, επικύρωση αρκετών αντιγράφων και οργάνωσή τους σε φακέλους για κάθε φορέα που θα απευθυνθείς (ΙΚΑ ή/και ΤΣΑΥ για σύνταξη, Επικουρικό Ταμείο, Εφάπαξ από ΕΟΦ και από ΤΠΔΥ κλπ)
1 μήνα πριν
Συνέχιση των ενεργειών σου για τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων.
Προετοιμασία για το βήμα της αποχώρησης από την ενεργό υπηρεσία με παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην επόμενη περίοδο της ζωής σου.
Πάσης φύσεως αποχαιρετισμοί.
Την επόμενη μέρα
Κατάθεση αίτησης στο ΙΚΑ ή/και στο ΤΣΑΥ και δικαιολογητικών, να υπάρχουν.
Ενέργειες για το Εφάπαξ στον ΕΟΦ και στο ΤΠΔΥ και στο ΤΣΑΥ
Σε λίγες μέρες, αν έχει εκδοθεί η Απόφαση από ΙΚΑ
Κατάθεση στο Επικουρικό σου Ταμείο
Και τις ευχές μας για την καλύτερη περίοδο στη ζωή, με υγεία και μόνο χαρές. Εκμεταλλευτείτε το χρόνο σας σε δραστηριότητες που θα σας ευχαριστούν και θα σας δίνουν ικανοποίηση, συνεχίζοντας να προσφέρετε στους γύρω σας και στο κοινωνικό σύνολο.
Και να επανέρχεστε στον ΕΟΦ συχνά όπου οι νεώτεροι συνάδελφοι θα σας υποδέχονται πάντα με ιδιαίτερη χαρά.


 

Επισκέπτες

We have 1 guest online
RocketTheme Joomla Templates